Fri, 9/Jun/2023

Wat houdt het voorstel voor een nieuw rijexamen in?

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft een voorstel voor een nieuw rijexamen gepresenteerd. Het voorstel is in opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat opgesteld.

Het voorgestelde nieuwe rijexamen bestaat uit twee deelexamens, een theorie-examen en een toetsmoment. De nieuwe examenopzet toetst naast vaardigheden en verkeersinzicht ook de mate waarin een kandidaat risico’s kan inschatten, zijn grenzen kent en de juiste mentaliteit heeft om veilig aan het verkeer deel te nemen.

Beoordeling door minister
Het voorstel moet nog beoordeeld worden door de minister. De minister toetst het voorstel aan de randvoorwaarden die ze het CBR heeft meegegeven en besluit daarop in hoeverre ze het voorstel overneemt.