Sat, 20/Jul/2024

Wat is het Beginnersrijbewijs?

BeginnersrijbewijsIedereen die op of na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs heeft gehaald, krijgt automatisch een beginnersrijbewijs. Bepaalde verkeersovertredingen worden dan geregistreerd bij het Openbaar Ministerie. Wie binnen 5 jaar drie zware overtredingen op zijn of haar naam krijgt, zal geconfronteerd worden met een schorsing van het rijbewijs.

Waarom een beginnersrijbewijs?
Onervaren bestuurders zijn relatief vaak slachtoffer van een verkeersongeval. Met deze maatregel (officieel genaamd ‘maatregel beginnend bestuurder’) wil de overheid ervoor zorgen dat het aantal doden en gewonden in deze groep afneemt.

Het beginnersrijbewijs heeft niets met leeftijd te maken. Iedereen die voor het eerst een rijbewijs voor een motorvoertuig op de weg haalt, krijgt ‘m automatisch. Of je nu 18 of 88 bent. Feit is wel dat het overgrote deel van de weggebruikers met een beginnersrijbewijs tussen de 18 en 24 jaar oud is.
Nog twee feiten: deze leeftijdsgroep is verantwoordelijk voor 8,5 procent van de mobiliteit in Nederland en deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt 19% van de verkeersdoden en 19% van de ziekenhuisgewonden.

Gelukkig rijden verreweg de meeste beginnend bestuurders veilig en zijn ze voorzichtig genoeg om nooit met de maatregel te maken te krijgen. Het raakt met name de onervaren bestuurders die er structureel een onveilige rijstijl op nahouden. Bij iemand die tot drie keer toe betrapt wordt op een zware verkeersovertreding, is het geen overbodige luxe om te onderzoeken of deze persoon wel geschikt is voor het besturen van een motorvoertuig.

Hoe werkt het?
Allereerst: wie binnen 5 jaar tijd 3 punten krijgt, wordt geconfronteerd met eens schorsing van het rijbewijs. Een punt wordt behaald als de bestuurder een bepaalde zware verkeersovertreding begaat. Wanneer het rijbewijs om geschorst is, moet de beginnend bestuurder een rijproef en een theorieproef bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) afleggen. Als hij of zij het onderzoek weigert of voor een proef zakt, wordt het rijbewijs ongeldig verklaard en moet het rijexamen opnieuw afgelegd worden.

Wat telt mee?
Niet alle overtredingen worden meegeteld in de maatregel Beginnend Bestuurder. Het betreft alleen overtredingen waarvoor de bestuurder is staande gehouden. Flitsboetes tellen dus niet mee. Ook overtredingen die in het buitenland zijn begaan, tellen niet mee.

De overtredingen die worden geregistreerd zijn:

  • bumperkleven;
  • ernstige snelheidsovertredingen (meer dan 30 km/uur te hard/op autosnelwegen meer dan 40 km/uur te hard);
  • het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer;
  • veroorzaken van materiële of immateriële schade door onjuiste naleving van de verkeersregels;
  • het veroorzaken van een ongeval met dodelijk gevolg of zwaar letsel.

Alcohol
Rijden onder invloed valt niet onder maatregel beginnend bestuurder. Wel worden beginnend bestuurders eerder naar de EMA-cursus gestuurd (al bij 0,8‰ in plaats van 1,3‰). Overigens, jongeren die met een slok op een motorvoertuig besturen, lopen vanaf 1 januari 2006 de kans om al met 0,2 promille alcohol tegen de lamp te lopen. De Tweede Kamer besloot onlangs dat de alcohollimiet voor alle beginnende bestuurders (iedereen die minder dan vijf jaar een rijbewijs heeft) van 0,5 naar 0,2 promille moet.

Geldt voor alle rijbewijzen
De maatregel beginnende bestuurders geldt voor iedereen die op of na 30 maart 2002 voor het eerst een rijbewijs heeft gehaald, het maakt niet uit voor welke categorie. Voor wie meerdere rijbewijzen heeft (bijvoorbeeld voor de auto en voor de motor) geldt de datum van afgifte van het eerste rijbewijs. Ook voor weggebruikers die hun buitenlandse rijbewijs naar een Nederlands rijbewijs hebben laten omzetten, geldt de afgiftedatum van het eerste (=buitenlandse) rijbewijs. Het omzetten van het beginnersrijbewijs naar het gewone rijbewijs gebeurt na vijf jaar automatisch.