Sat, 20/Jul/2024

Rijbewijs verlengen

RijbewijsNa het behalen van uw rijbewijs is het belangrijk om dit te behouden. Dit gebeurt niet vanzelf. Net als voor het halen van uw rijbewijs zijn er regels en voorwaarden voor het behouden van uw rijbewijs. Het rijbewijs is bijvoorbeeld slechts voor een bepaalde periode geldig, U moet het aan het einde van de geldigheidsduur vernieuwen. Ook kan uw rijbewijs ingetrokken worden wanneer u zich niet aan de regels houdt. Een andere voorwaarde voor behoud van het rijbewijs is medische geschiktheid.

Vernieuwen/ verlengen

De geldigheidsduur van een rijbewijs is verschillend per model rijbewijs. Om de geldigheid van uw rijbewijs te behouden vernieuwt u uw rijbewijs wanneer deze is verlopen. Dit doet u bij uw gemeente. Er kan echter afgeweken worden van de normale geldigheidsduur. Op grond van medische redenen of in verband met uw leeftijd, kan een rijbewijs voor een kortere periode worden afgegeven. Voor het verlengen van uw rijbewijs dient u een pasfoto in te leveren. Klik hier voor de voorschriften voor pasfoto's .

Verlopen

Uw rijbewijs is verlopen wanneer de data onder de kopjes "vernieuwen voor" en "geldig tot" zijn verstreken. U kunt uw rijbewijs bij uw gemeente vernieuwen. Opnieuw afrijden is niet meer nodig, behalve als u nog in het bezit bent van een rijbewijs dat voor 1 juli 1985 is verlopen.

Intrekking

Om aan het verkeer deel te nemen moeten bestuurders medisch geschikt en rijvaardig zijn. Houders van een rijbewijs hebben ooit aangetoond dat zij aan deze voorwaarden voldoen. Desondanks is het mogelijk dat er getwijfeld moet worden aan de rijgeschiktheid of rijvaardigheid van sommige bestuurders.

60 jaar en ouder

Mensen van zestig jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden. Bent u tussen de zestig en vijfenzestig jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot het zeventigste jaar. Wie ouder is dan 65 jaar, en in het bezit is van een rijbewijs, waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt na de dag dat de aanvrager de leeftijd van 70 jaren bereikt, dient medisch gekeurd te worden. Indien de geldigheidstermijn van het rijbewijs verstrijkt voordat de aanvrager 70 jaar is, is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar. Vanaf het zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats.

Alcohol en verkeer

Het gebruik van alcohol en verkeer gaan niet samen. Wanneer iemand met een alcoholpromillage van meer dan 0,5 wordt aangehouden, is dat voor de wet een misdrijf.