Sat, 20/Jul/2024

Theorie examen

Ja of nee?
Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Je moet vierenveertig vragen goed beantwoorden. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt de vragen ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Direct een certificaat
Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Rijexamenkandidaten bereiden zich slecht voor op de theorie

Slechts vijftien procent van de kandidaten bereidt zich op de beste manier via de rijschool voor op het theorie-examen voor het rijbewijs en bromfietscertificaat. Dit blijkt uit een onderzoek dat het CBR heeft gehouden onder tweeënhalfduizend kandidaten, direct na hun theorie-examen motor, personenauto of bromfiets. Jaarlijks legt ruim een half miljoen kandidaten één van die theorie-examens af. 44 procent van de aspirant-bestuurders bereidde zich daarop met een boek voor, 27 procent met een cd-rom en 14 procent via websites.