Sat, 20/Jul/2024

Voorschriften pasfoto

RijbewijsEen rijbewijs moet voorzien van een pasfoto. Sinds 1 januari 2001 gelden nieuwe regels met betrekking tot de pasfoto’s voor legitimatiebewijzen zoals paspoorten, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. De belangrijkste wijziging is dat voortaan het gezicht van de aanvrager recht van voren, tegen een lichte egale achtergrond moet zijn gefotografeerd.

Paspoortuitvoeringsregeling

In de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 is namelijk het volgende bepaald:

  • De grootte van de te bevestigen foto is 4 bij 3 cm. Het gezicht van de aanvrager dient recht van voren, tegen een lichte, egale achtergrond te zijn gefotografeerd en in de breedte ongeveer 2 cm. van de afbeelding in beslag te nemen.
  • Beide ogen moeten zichtbaar zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een donkere bril op de foto’s is niet toegestaan, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat dat om medische redenen noodzakelijk is.
  • Het hoofd dient onbedekt te zijn, tenzij de aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische oorzaken zich hiertegen verzetten. Als in dat geval het hoofd wordt bedekt, moet het gezicht wel zichtbaar blijven.
  • De foto's moeten de aanvrager voorstellen en recent, duidelijk en goedgelijkend zijn. Verder mogen ze niet gestickerd of beschadigd dan wel eerder gebruikt.
  • Pasfoto's die nog zijn gemaakt onder de oude voorschriften (4 cm hoog en 3 cm breed, zodanig dat de afbeelding ongeveer drievierde de ene en voor één vierde de andere gelaatshelft weergeeft) zijn thans niet meer toegestaan.

Bron: RDW