Fri, 9/Jun/2023

Moet ik theorie-examen doen voordat ik praktijkexamen voor het rijbewijs kan doen?

Iedere rijbewijscategorie heeft zijn eigen theorie-examen.

Personenautorijbewijs (B)
Voordat u praktijkexamen voor het personenautorijbewijs kunt doen, moet u geslaagd zijn voor het theorie-examen. Als u daarvoor slaagt ontvang je een theoriecertificaat. U mag alleen theorie-examen doen als u achttien jaar of ouder bent.

Het theorie-examen bestaat uit vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. U moet vierenveertig vragen goed beantwoorden. De vragen worden mondeling gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. U kunt de vragen ook meelezen. U beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de informatie vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als u slaagt, krijgt u het theoriecertificaat direct mee. Als u zakt, krijgt u een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat u foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen. Uw rijschool kan u uitgebreid over die onderwerpen informeren.

Motorrijbewijs (A)
Wanneer u het motorrijbewijs A wilt halen, moet u eerst slagen voor het bijbehorende theorie-examen. Ook wanneer u rijbewijs B al hebt. Heeft u geen theoriecertificaat A, maar wel een geldig rijbewijs B of een militair theoriecertificaat A, dan mag u met de praktijkopleiding beginnen. U moet tenminste achttien jaar oud zijn om het theorie-examen te mogen afleggen.