Fri, 9/Jun/2023

Wanneer hoef ik geen autogordel te dragen?

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen een ontheffing aan te vragen voor de draagplicht van de autogordel. Het kan zijn dat u om medische redenen geen gordel in de auto kunt dragen. Ook bedrijven die in verband met hun beroepsactiviteiten een ontheffing voor hun personeel noodzakelijk achten, kunnen een ontheffing aanvragen.

Lichaamsomvang en ontheffing
Een grote lichaamsomvang kan een reden zijn om in aanmerking te komen voor een algehele of beperkte ontheffing van de draagplicht van de autogordel. Een beperkte ontheffing wordt verleend wanneer u toch nog gebruik kunt maken van het heupgedeelte van de driepuntsgordel. Door uw lichaamsomvang bestaat de kans dat de autogordel een stand inneemt waardoor deze makkelijk kan afscheuren. Het gebruik van de driepuntsgordel als heupgordel wordt in die gevallen niet aanbevolen. Ondanks het nadeel van autogordelverlengers heeft het gebruik daarvan de voorkeur boven een (beperkte) ontheffing.

Aanvraag ontheffing
Wilt u in aanmerking komen voor een (beperkte) ontheffing van de draagplicht van de autogordel, dan moet u dit schriftelijk aanvragen bij de divisie Vorderingen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Bron: Postbus51