Fri, 9/Jun/2023

Waar kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de gemeente waar u in het persoonsregister staat ingeschreven. Meestal wordt de kaart afgegeven voor een periode van vijf jaar. Een medisch onderzoek maakt verplicht deel uit van de aanvraagprocedure, tenzij uit eerder onderzoek al is komen vast te staan dat u inderdaad aan de criteria voldoet. Veel gemeenten brengen kosten in rekening voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en voor de medische keuring.

Procedure en bezwaar
Voor vragen over de procedure van de aanvraag en het indienen van bezwaar moet u contact opnemen met de gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart voor niet-ingezetenen
Bent u invalide en komt u niet in het persoonsregister van een gemeente in Nederland voor, dan kan door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt. Gaat u zich hier tijdelijk vestigen, dan krijgt u een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart. U kunt de gehandicaptenkaart aanvragen bij de divisie Vorderingen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Woont u buiten de Europese Gemeenschap en komt u voor korte tijd naar Nederland (4 tot 8 weken), dan kan de minister van Verkeer en Waterstaat een gehandicaptenparkeerkaart verstrekken voor de duur van het verblijf in Nederland. Wilt u langer blijven, dan moet er een medische keuring plaatsvinden. U kunt de gehandicaptenkaart aanvragen bij de divisie Vorderingen van het CBR.