Sun, 29/May/2022

Wanneer moet ik mijn rijbewijs vernieuwen?

De geldigheidsduur van een rijbewijs is verschillend per model rijbewijs. Om de geldigheid van uw rijbewijs te behouden moet u deze tijdig vernieuwen. Dit doet u bij de gemeente in uw woonplaats. Opnieuw afrijden als de vernieuwingsdatum van uw rijbewijs is verstreken is niet meer nodig. Behalve als uw rijbewijs is verlopen voor 1 juli 1985.

Oude model rijbewijs
Op het oude model rijbewijs - welke werd afgegeven tot 1 juni 2002 - staan drie data, namelijk:

  • afgiftedatum: dit is de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven;
  • geldig tot: met deze datum wordt bedoeld dat het rijbewijs in beginsel geldig is vanaf de dag van afgifte tot de eerste dag van de maand waarin u de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Na het bereiken van die leeftijd zal uw rijbewijs in beginsel geldig zijn voor een periode van telkens 5 jaar;
  • vernieuwen voor: dit is de datum waarop de administratieve geldigheidsduur van uw rijbewijs verloopt, na deze datum is uw rijbewijs dus niet meer geldig.

Nieuwe model rijbewijs
Op het nieuwe model rijbewijs - welke wordt afgegeven sinds 1 juni 2002 - staan de bevoegdheden van de categorieën vermeld in pictogrammen en drie data, namelijk:

  • afgegeven op: dit is de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven;
  • vanaf: dit is de datum waarop u de betreffende rijbewijscategorie(ën) heeft behaald;
  • tot: dit is de datum waarop de geldigheidsduur van de betreffende categorie verloopt.

Het nieuwe model rijbewijs is in principe 10 jaar geldig en moet dus om de 10 jaar worden vernieuwd. Het kan zijn dat uw rijbewijs, op grond van medische redenen of in verband met uw leeftijd, voor een kortere periode wordt afgegeven. Heeft u een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar, dan moet u bij de vernieuwing een 'verklaring van geschiktheid' overleggen. Het rijbewijs wordt dan voor de periode die door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is vastgesteld afgegeven.

Tussen de 60 en 65 jaar
Bent u tussen de zestig en vijfenzestig jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot u de leeftijd van 70 jaar bereikt.

Tussen de 65 en 70 jaar
Bent u ouder dan 65 jaar en in het bezit van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur of de vernieuwingstermijn verstrijkt na de dag dat u de leeftijd van 70 jaar bereikt, dan moet u medisch gekeurd worden. Verstrijkt de geldigheidstermijn van het rijbewijs voordat u 70 jaar bent, dan is een medische keuring niet vereist. In beide gevallen wordt in principe een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar

70 jaar en ouder
Vanaf uw zeventigste jaar vindt bij iedere vernieuwing van uw rijbewijs een medische keuring plaats. De keuring vindt elke vijf jaar plaats en is verplicht. Vanaf uw zeventigste jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een verklaring van geschiktheid nodig.

Bron: Postbus51 


Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl