Tue, 28/Jun/2022

Mag ik met een Nederlands rijbewijs in het buitenland aan het verkeer deelnemen?

Wanneer u een Nederlands rijbewijs hebt en u wilt in het buitenland aan het verkeer deelnemen met een voertuig, dan moet u rekening houden met de geldigheid van uw Nederlandse rijbewijs.

Bij tijdelijk verblijf (minder dan zes maanden) in het buitenland
In dit geval bent u een 'bestuurder in internationaal verkeer'. In de Europese Unie (EU) volstaat uw Nederlandse rijbewijs. U hoeft verder niets te doen. In landen buiten de EU is vaak een internationaal rijbewijs vereist.

Bij vestiging in het buitenland
Als u in het buitenland gaat wonen is uw Nederlandse rijbewijs vaak slechts beperkt geldig. U wordt aangeraden om na vestiging contact op te nemen met de instantie die daar de rijbewijzen afgeeft. Deze kan u vertellen wat u moet doen om met een geldig rijbewijs de weg op te gaan. Woont of gaat u wonen in de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), dan wordt u ook aangeraden om direct na vestiging in een andere EU- of EER-staat contact op te nemen met de instantie die daar de rijbewijzen afgeeft. Deze kan u vertellen wat u moet doen om in dat land met een geldig rijbewijs de weg op te gaan. Ook de verkeersregels zijn niet in alle landen gelijk. U zult u dus op de hoogte moeten stellen van de regels van het land waarin u zich in het in het verkeer wilt begeven.

Nederlands rijbewijs vanuit buitenland verlengen
Als u in een ander land van de EU of EER woont is het niet mogelijk uw Nederlandse rijbewijs te vernieuwen/verlengen. De Europese rijbewijsrichtlijn bepaalt dat lidstaten geen rijbewijzen mogen afgeven aan inwoners van andere EU- of EER-lidstaten. Nederland is, net als de andere lidstaten van de EU, aan deze richtlijn gebonden. In enkele Europese landen is het mogelijk om op basis van een schriftelijke of gedrukte verklaring (attest) van de RDW een verlopen Nederlands rijbewijs om te wisselen voor een rijbewijs van het betreffende land. Een dergelijk attest is verkrijgbaar bij de RDW. Waar dit niet mogelijk is, zal de bezitter van een verlopen Nederlands rijbewijs opnieuw examen moeten doen.

Als u in een land buiten de EU/EER woont kunt u voor informatie over het vernieuwen/verlengen van uw Nederlandse rijbewijs contact opnemen met de RDW. De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen helaas niet bemiddelen bij het verlengen of vernieuwen van Nederlandse rijbewijzen.


Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl