Fri, 9/Jun/2023

Verkeersborden - Serie F: Overige geboden en verboden

Verkeersborden - Serie F: Overige geboden en verboden
1 Verkeersbord F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
2 Verkeersbord F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
3 Verkeersbord F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
4 Verkeersbord F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
5 Verkeersbord F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelderichting
6 Verkeersbord F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voorlaten gaan
7 Verkeersbord F7 Keerverbod
8 Verkeersbord F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
9 Verkeersbord F9 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden en adviezen op eenelektronisch signaleringsbord
10 Verkeersbord F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast