Tue, 28/Jun/2022

Verkeersborden - Serie C: Geslotenverklaring

Serie C: Geslotenverklaring
1 Verkeersbord C1 Gesloten in beide richtingen voor bestuurders
2 Verkeersbord C2 Eenrichtingsweg, gesloten in de richting van de bestuurder
3 Verkeersbord C3 Eenrichtingsweg
4 Verkeersbord C4 Eenrichtingsweg
5 Verkeersbord C5.png Inrijden toegestaan
6 Verkeersbord C6 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
7 Verkeersbord C7 Gesloten voor vrachtauto's
8 Verkeersbord C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
9 Verkeersbord C9 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, brommobielen, fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
10 Verkeersbord C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
11 Verkeersbord C11 Gesloten voor motorfietsen
12 Verkeersbord C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen
13 Verkeersbord C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor
14 Verkeersbord C14 Gesloten voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor
15 Verkeersbord C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
16 Verkeersbord Gesloten voor voetgangers
17 Verkeersbord C17 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
18 Verkeersbord C18 Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
19 Verkeersbord-C19.png Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
20 Verkeersbord-C20.png Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
21 Verkeersbord C21 Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
22 Verkeersbord C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl