Sat, 10/Apr/2021

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de medisch adviseur van het CBR?

U kunt binnen vier weken het CBR verzoeken één of meer artsen aan te wijzen voor een (her)keuring. U moet die herkeuring zelf betalen.
Richt uw schriftelijke verzoek tot:
CBR
Afdeling Herkeuringen
Postbus 3014
2280 GA RIJSWIJK
Voeg de u toegezonden Verklaring van geschiktheid bij.

Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl