Sun, 29/May/2022

Mag ik van mijn buitenlandse rijbewijs gebruik maken in Nederland?

Als u niet in Nederland woont, maar wel in Nederland aan het verkeer deelneemt met een voertuig (bijvoorbeeld als toerist of bestuurder van een vrachtauto), dan kunt u in veel gevallen volstaan met het rijbewijs uit het land van herkomst. In sommige gevallen heeft u een internationaal rijbewijs nodig.

De regels zijn als volgt:
  • een rijbewijs afgegeven in één van de landen van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of in Liechtenstein, Noorwegen of IJsland, is in Nederland altijd geldig voor bestuurders in het internationale verkeer;
  • heeft u een geldig rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan moet u bij eventuele rijbewijscontroles in sommige gevallen ook een internationaal rijbewijs tonen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij uw ambassade. Het internationaal rijbewijs is een internationaal erkend reisdocument. Het is een vertaling van het nationale rijbewijs.

Vestigen in Nederland
Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in een van de landen van de EU/EER of in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, dan kunt u van dit rijbewijs gebruik blijven maken voor de maximale termijn van 10 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte van het rijbewijs. Bent u in het bezit bent van een rijbewijs met een kortere geldigheidsduur dan 10 jaar, dan mag u van dit rijbewijs gebruik blijven maken tot de dag dat het rijbewijs geldig is. Als op het moment van vestiging in Nederland uw rijbewijs reeds ouder is dan 9 jaar, dan mag u 1 jaar blijven rijden met uw huidige rijbewijs. Na het verstrijken van de erkenningduur in Nederland moet u in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs. U moet dan uw rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. U mag uw rijbewijs ook eerder omwisselen. U dient uw omwisselingsaanvraag in te dienen voordat de geldigheidsduur van uw rijbewijs verstrijkt.

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan hiervoor vermeld, of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan kunt u uw rijbewijs nog tot 185 dagen na vestiging in Nederland gebruiken. In die periode zult u moeten zorgen voor een Nederlands rijbewijs.


Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl