Fri, 19/Aug/2022

Gebruik van een buitenlands rijbewijs

Bestuurders in het internationale verkeer

Bestuurders in het internationale verkeer kunnen in veel gevallen volstaan met het rijbewijs uit het land van herkomst. In sommige gevallen is een internationaal rijbewijs nodig.

Een bestuurder in het internationale verkeer is iemand die niet in Nederland woont, maar wel in Nederland aan het verkeer deelneemt met een voertuig. Bijvoorbeeld toeristen, vertegenwoordigers of bestuurders van vrachtwagens of touringcars.

De regels zijn als volgt:

  • Een rijbewijs afgegeven in een van de landen van de Europese Unie of in IJsland, Liechtenstein of Noorwegen is in Nederland altijd geldig voor bestuurders in het internationale verkeer.
  • Heeft u een geldig rijbewijs dat is afgegeven in een ander land dan hierboven vermeld of op de Nederlandse Antillen of Aruba, dan moet u bij rijbewijscontroles in sommige gevallen eveneens een internationaal rijbewijs tonen. Een internationaal rijbewijs is te verkrijgen bij daartoe aangewezen verkeersverenigingen. Uw ambassade kan meer informatie geven over specifieke gevallen waarin een internationaal rijbewijs is vereist.

Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl