Sun, 24/Sep/2023

Aantal automobilisten dat onder invloed van alcohol rijdt

BierglasIn 2004 had bij alcoholcontroles 3,4 procent van de gecontroleerde automobilisten meer gedronken dan de wettelijk toegestane hoeveelheid van 0,5 promille. Vanaf 2000 (4,3 procent) is er sprake van een afname van het aantal overtreders. Tegelijkertijd is het aandeel bestuurders dat minder dan 0,2 promille blaast (nuchter of hooguit 1 glas gedronken) gestegen van 90,2 procent in 2000 naar 92,2 procent in 2004.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Rijden onder invloed' van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Jaarlijks worden in het kader van dit onderzoek in samenwerking met de politie circa 70 alcoholcontroles uitgevoerd, verspreid over alle 25 politieregio’s.