Sun, 29/May/2022

Historische feiten

1 april 2004
Het motorexamen wordt opgeslitst in het examen voertuigbeheersing en het examen verkeersdeelneming. Het aantal bijzondere verrichtingen wordt ook uitgebreid.
 
30 september 2003
Tijdens het motorexamen gaan voor de kandidaat eisen gelden voor helm, schoeisel, handschoenen en kleding. Deze maatregel is bedoeld ter betere bescherming van de motorrijder.
 
30 maart 2002
Het beginnersrijbewijs wordt ingevoerd. Beginnende bestuurders die in de eerste vijf jaar nadat ze geslaagd zijn drie zware overtredingen begaan, worden geregistreerd en moeten een rijvaardigheidsonderzoek doen.
 
december 2001

Minister Netelenbos kondigt de komst van het beginnersrijbewijs aan, ergens in 2002.
 
1 mei 2001
Bij een experiment met een praktijkexamen bromfiets blijken kandidaten veiliger te rijden dan anderen met een theoriecertificaat. Minister Netelenbos toont grote interesse.
 
1 mei 2001
Alle bestuurders van rechts krijgen voorrang. Het CBR houdt een intensieve voorlichtingscampagne op de basisscholen.
 
15 december 2000
De bromfiets ‘verhuist’ naar de rijbaan. Het theorie-examen wordt ingrijpend aangepast en alle rijscholen voorgelicht.
 
1 oktober 2000 – 30 juni 2001
In Arnhem gaat de Rijopleiding in stappen van start: een proef met een beter opleidingsprogramma dat tot een sterke stijging van het aantal geslaagden leidt.
 
26 augustus 1999

De internetsite www.cbr.nl gaat van start: vooral bedoeld om kandidaten te helpen bij de voorbereiding op het examen.
 
1 juli 1999
Het CBR neemt de theorie-examens over van Rijksluchtvaartdienst.
 
december 1998
Het CBR start de campagne ‘Ga goed voorbereid naar je bromfietsexamen’. Het aantal geslaagden valt namelijk erg tegen.
 
6 november 1997
In Rotterdam wordt de duizendste tussentijdse toets (rijproef in de opleiding) afgenomen.
 
1 juni 1996
De Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer wordt ingevoerd. Wie met te veel drank op achter het stuur wordt betrapt, loopt kans naar deze verplichte cursus te moeten.
 
1 juni 1996

Hoofdstuk 6 van de Wegenverkeerswet (WVV 1994) treedt in werking samen met Het nieuwe Reglement rijbewijzen. Het bromfiets(theorie)examen ingevoerd. Hoe meer kennis des te minder de ongevallen, is het motto.
 
17 april 1996
Het regiokantoor in Rijswijk wordt geopend.
 
1 januari 1996
Het regiokantoor in Amsterdam wordt geopend.
 
1 september 1995 – mei 1996
In de provincies Brabant en Limburg start het CBR een proef met de tussentijdse toets: een rijproef in de opleiding, als voorbereiding op het examen.
 
1 januari 1995
Een nieuwe Wegenverkeerswet (WVW 1994) treedt in werking met daarbij een nieuw voertuigreglement en nieuw kentekenreglement.
 
14 april 1994
Minister Jorritsma komt de tien miljoenste geslaagde voor het praktijkexamen personenauto huldigen.
 
1 oktober 1993
Het regiokantoor in Arnhem wordt geopend.
 
1 juli 1993
Het regiokantoor in Eindhoven wordt geopend.
 
1 juli 1993
Het CBR neemt de inname van rijbewijzen en de medische herkeuringen over van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 
1 november 1991

Het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) treedt in werking. Het heeft belangrijke gevolgen voor de inhoud van de theorie- en praktijkexamens. De z.g. foutenlijst wordt vervangen door een beoordelingssysteem dat meer inzicht in de verbeteringen oplevert. De eisen voor het praktijkexamen worden uitvoerig beschreven in de Rijprocedure.
 
3 juli 1991
In Assen wordt het eerste regiokantoor geopend.
 
1 mei 1988
De maximumsnelheid gaat van honderd naar 120 km per uur op autosnelwegen.
 
1 oktober 1986
De gemeenten namen de afgifte van rijbewijzen van de provincies over. Dichter bij de burgers is het motto. De geldigheidsduur van een rijbewijs gaat van 5 naar 10 jaar.
 
1 januari 1986
De minimum leeftijd voor theorie-examens wordt verlaagd naar 17,5 jaar. Dat was 18 en zou in 1996 weer 18 jaar worden.
 
17 juni 1985
Examinator H. Westerveld neemt bij kroonprins Willem Alexander theorie- en praktijkexamen af.
 
1 september 1984
Het motorexamen wordt aanzienlijk uitgebreid. Dit is gebaseerd op de 1e Europese Rijbewijsrichtlijn.
 
1 janari 1984
Er komt een regeling voor rijexamens, gebaseerd op de 1e Europese Rijbewijsrichtlijn. Voor de categorieën C,D en E moeten aparte examens worden afgelegd.
 
1 januari 1984
Voor het eerst wordt bij het theorie-examen gebruik gemaakt van dia's. Het schriftelijk examen is passé.
 
1 januari 1984

Nieuwe regel: het rijexamen mag pas worden afgelegd als het theoriecertificaat is behaald.
 
20 oktober 1979
Het huidige CBR-logo, een ontwerp van de heer L. Emmerik, wordt in gebruik genomen.
 
4 mei 1966
Het hoofdstuk verkeersregels uit het Wegenverkeersregels wordt een afzonderlijk Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).
 
begin 1965
De eerste computer wordt bij het CBR in gebruik genomen.
 
12 augustus1963
Het theorie-examen wordt nu schriftelijk afgenomen en niet meer mondeling.
 
16 april 1962
Het hoofdkantoor op de P.C. Boutenslaan 1 in Rijswijk wordt in gebruik genomen.
 
 
1 januari 1955

Het blauwe boekje komt tot stand: het eerste leerboekje voor het praktijkexamen met de eisen voor de rijvaardigheid.
 
28 augustus 1950
Het Wegenverkeersreglement wordt van kracht. Dit reglement bevat de verkeersregels, de voertuigeisen en de bepalingen voor rijexamens en rijbewijzen.
 
13 september 1935
De Motor- en Rijwielwet wordt vervangen door de Wegenverkeerswet, die inspeelt op het steeds toenemende gemotoriseerde verkeer. De nieuwe wet bleef, uiteraard met de noodzakelijke wijzigingen, zestig jaar van kracht. De reglement met de uitvoeringsbepalingen komt, als gevolg van de 2e wereldoorlog, pas 15 jaar later tot stand .
 
1 september 1927
Het rijexamen kost f 4,- (examengeld en administratiekosten)
 
1 september 1927
ANWB, KNAC, KNMV en BBN Het CBBR richtten het toen nog Centraal Bureau voor de afgifte van Bewijsstukken van Rijvaardigheid (CBBR) op “Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond, Touristenbond voor Nederland” (ANWB) “Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club” (KNAC) “Koninklijke Nederlandsche Motorrijders Vereniging“ (KNMV) “Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland” (BBN)
 
 
1 september 1927
Voor een rijbewijs wordt een praktisch rijexamen verplicht.
 
10 februari 1905
De Motor- en Rijwielwet wordt van kracht. Voor het besturen van een motorrijtuig is nu een rijbewijs verplicht. Dit wordt op aanvraagzonder examen verstrekt.Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl