Sat, 28/Nov/2020

Is er verschil tussen een beginnersrijbewijs en een gewoon rijbewijs?

Het beginnersrijbewijs is een gewoon rijbewijs en ziet er net zo uit als een gewoon rijbewijs. Het verschil zit in de regels die de overheid aan het bezit van het beginnersrijbewijs stelt.

Regels
Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Wanneer u zich herhaaldelijk schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag kunt u uw rijbewijs kwijtraken.

Meerdere rijbewijzen
Wanneer u een rijbewijs heeft en u nog een ander rijbewijs wilt halen, dan krijgt u geen nieuw beginnersrijbewijs. De reden hiervoor is dat u al rij-ervaring hebt opgedaan in het verleden met het huidige rijbewijs. Deze regeling geldt ook als u een motorrijbewijs (A) hebt en u wilt een personenautorijbewijs (B) halen.

Het beginnersrijbewijs is een speciale regeling voor iedereen die voor de eerste keer een rijbewijs haalt. Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. Wanneer u zich herhaaldelijk schuldig maakt aan gevaarlijk rijgedrag, kunt u uw rijbewijs kwijtraken. Deze regels gelden overigens ook voor alle bestuurders die meerdere malen een verkeersovertreding hebben begaan, daarvoor staande zijn gehouden en zijn veroordeeld.

De reden voor het invoeren van het beginnersrijbewijs is dat beginnende bestuurders vaker bij ernstige ongevallen betrokken zijn. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het beginnersrijbewijs een gewoon rijbewijs. U mag er overal en wanneer u wilt mee de weg op. Het verschil met vroeger zit in de regels die de overheid aan het bezit van het beginnersrijbewijs stelt. Het beginnersrijbewijs is op 30 maart 2002 ingevoerd.

Voor wie
Het beginnersrijbewijs geldt voor alle beginnende bestuurders van motorvoertuigen, dus ook voor iemand die pas op zijn 60-ste zijn eerste rijbewijs haalt. Heeft u uw rijbewijs voor 30 maart 2002 gehaald, dan is er geen sprake van een beginnersrijbewijs.


Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl