Mon, 25/Sep/2017

Rijles in het nieuws

Fraude en criminaliteit met rijbewijzen en auto’s eenvoudiger opsporen - Donderdag heeft minister Melanie Schultz van Haegen tijdens de Transportraad in Luxemburg het Protocol tot wijziging van het EUCARIS-Verdrag ondertekend. Hiermee wordt het opsporen van fraude en criminaliteit met rijbewijzen en voertuigen weer iets eenvoudiger.
Kabinet verlaagt leeftijdsgrens buschauffeurs - De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu besloten de leeftijdsgrens voor het behalen van een rijbewijs voor de bus te verlagen naar 18 jaar. De maatregel is nodig om te zorgen voor voldoende nieuwe buschauffeurs.
Rijexamen 17-jarigen wettelijk geregeld - De mogelijkheid voor 17-jarigen om het rijbewijs te halen wordt in de wet vastgelegd. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat jongeren vanaf 17 jaar kunnen opgaan voor het rijexamen. Als ze slagen kunnen ze tot hun 18de onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen.
Experiment begeleid rijden 17-jarigen na succes definitief ingevoerd - Minister Schultz van Haegen gaat het experiment 2toDrive definitief invoeren. Met 2toDrive kunnen jongeren vanaf 17 jaar hun rijbewijs halen en onder begeleiding rijden tot ze 18 zijn. Uit een evaluatie blijkt dat de jonge automobilisten het begeleid rijden serieus nemen en alvast veel belangrijke rijervaring opdoen. Zo leren ze op een veilige manier autorijden voordat ze alleen de weg op gaan. Hiermee is de opzet van 2toDrive geslaagd. 
Tractors krijgen kenteken - Tractors hebben in de toekomst een kenteken nodig om op de openbare weg te mogen rijden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de invoering van de kentekenplicht voor tractoren en mobiele machines.
Veranderende regelgeving IenM vanaf 1 juli 2015 - Vanaf 1 juli kunnen gemeenten starten met het thuisbezorgen van rijbewijzen en worden de regels voor het commercieel gebruik van drones eenvoudiger en toegankelijker. De invoering van het stationsverbod om het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer tegen te gaan is vervroegd op 1 mei in werking getreden. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2015. Hieronder een kleine selectie uit de belangrijkste veranderingen.
Onafhankelijke site helpt goede rijschool te vinden - In Nederland zijn bijna 8.000 rijscholen. De nieuwe onafhankelijke website rijscholenkiezer.nl helpt om uit dat enorme aanbod een goede rijschool te kiezen.
Sneller ingrijpen bij gevaarlijk gedrag beginnende bestuurder - Vanaf 1 oktober 2014 wordt sneller actie ondernomen tegen beginnende bestuurders die zich gevaarlijk of roekeloos gedragen in het verkeer. De beginnersregeling wordt aangescherpt, zodat bestuurders al bij 2 in plaats van 3 strafpunten binnen 5 jaar naar het CBR worden gestuurd voor een rijvaardigheidsonderzoek. De nieuwe norm moet de verkeersveiligheid vergroten.
Volgende stap in invoering T-rijbewijs - Het Reglement rijbewijzen wordt gewijzigd in verband met de invoering van het T-rijbewijs. Voertuigen als tractors mogen straks de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T rijbewijs. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het ontwerpbesluit wordt nu voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.
Eenvoudigere regels rijbewijs bij bewustzijnsstoornis - Mensen met een bewustzijnsstoornis kunnen sneller weer over hun rijbewijs beschikken. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vereenvoudigt de regels hiervoor. De minister neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over. Het besluit sluit aan bij het streven van de minister om het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs makkelijker, transparanter en duidelijker te maken.
 
traffic.jpg
 

Wat kost autorijles?

Vergelijk rijscholen! Gratis rijschool aanbiedingen, www.studentrijbewijs.nl