Wanneer moet ik medisch worden gekeurd als ik een groot rijbewijs heb?

Alle chauffeurs met een groot rijbewijs (C - vrachtwagens,
D - autobussen, E bij C - vrachtwagens met zware aanhangwagens en E bij D - autobussen met zware aanhangwagens) moeten een medische keuring ondergaan bij:

De periodieke medische keuring bij de verlenging van het rijbewijs, levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid. Met deze maatregel voldoet Nederland aan de Europese richtlijn voor rijbewijzen.

Door wie laten keuren
Het medische onderzoek kan alleen worden verricht door een arts die het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft aangewezen. Voor beroepschauffeurs is dit in principe een arbo-arts. Zij hebben namelijk al ervaring met chauffeurskeuringen voor het beroepsgoederenvervoer en beroepspersonenvervoer.

Voor meer informatie over medische keuringen voor beroepschauffeurs kunt u terecht bij het CBR.

Andere veelgestelde vragen in deze categorie

Wanneer moet ik mijn rijbewijs vernieuwen?
Wanneer moet ik een verklaring van geschiktheid overleggen?
Wat is de overheid van plan met de meldingsplicht voor rijbewijshouders?
Mag ik een Nederlands militair rijbewijs gebruiken in het normale verkeer?
Mag ik met een Nederlands rijbewijs in het buitenland aan het verkeer deelnemen?