Geldigheid rijbewijs

   Wanneer moet ik mijn rijbewijs vernieuwen?
   Wanneer moet ik een verklaring van geschiktheid overleggen?
   Wanneer moet ik medisch worden gekeurd als ik een groot rijbewijs heb?
   Wat is de overheid van plan met de meldingsplicht voor rijbewijshouders?
   Mag ik een Nederlands militair rijbewijs gebruiken in het normale verkeer?
   Mag ik met een Nederlands rijbewijs in het buitenland aan het verkeer deelnemen?