Verkeersborden

   A: Snelheid
   B: Voorrang
   C: Geslotenverklaring
   D: Rijrichting
   E: Parkeren en stilstaan
   F: Overige geboden en verboden
   G: Verkeersregels
   H: Bebouwde kom
   J: Waarschuwing
   K: Bewegwijzering
   L: Informatie