Buitenlands rijbewijs omwisselen

In bepaalde gevallen kunt u het rijbewijs dat u buiten Nederland heeft behaald omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Dit is alleen mogelijk wanneer u in Nederland woonachtig bent en over een geldige verblijfstitel beschikt.

Geldige rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld:

Rijbewijzen afgegeven in de volgende landen kunnen uitsluitend worden omgewisseld als ze geldig zijn  voor de vermelde categorieën:

Internationale rijbewijzen

Internationale rijbewijzen zijn slechts gelegaliseerde vertalingen van een nationaal rijbewijs. Deze kunt u derhalve niet omwisselen voor een Nederlands rijbewijs.
Een voorwaarde voor het omwisselen van een buiten Nederland afgegeven rijbewijs is dat het rijbewijs geldig moet zijn op het moment van de aanvraag. Het rijbewijs moet bovendien zijn afgegeven in een periode van één jaar waarin de aanvrager ten minste 185 dagen in het land van afgifte woonachtig was.

Omwisseling niet mogelijk

Als uw rijbewijs niet kan worden omgewisseld, moet u een regulier theorie- èn praktijkexamen afleggen bij het CBR.

Aanvraagformulier

Aanvraag omwisseling van niet-Nederlands rijbewijs (pdf, 52k)

Geen Acrobat Reader? Klik dan hier

Bron: RDW